Europalety


Normovaná (UIC 435-2 a ČSN 26 9110), dřevěná, výměnná paleta s rozměry (dך×v) 1200×800×144 mm. Parametry Europalet odpovídají předpisům Mezinárodní železniční unie (UIC) i předpisům European Pallet Association (EPAL). Vlastní váha palety je mezi 20–24 kg podle vlhkosti dřeva.
Europaleta je tzv. čtyřstranná paleta. Může být uchopena (nabírána) ze všech čtyř stran automatickým manipulačním zařízením, vysokozdvižným vozíkem nebo ručním paletovým vozíkem.

Nosnost Europalet:

1000 kg - je-li zátěž nerovnoměrně rozložena na ploše europalety
1500 kg - je-li zátěž rovnoměrně rozložena na plochu europalety
2000 kg - je-li zátěž v celistvé formě a rovnoměrně celou plochou doléhá na celý povrch ložné plochy palety


Aby mohly být Europalety vyměnitelné:

  • musí být vyrobena licencovaným výrobcem
  • musí mít označení EUR (nebo EPAL)
  • nesmí chybět žádný konstrukční prvek palety
  • paleta nesmí být výrazně poškozena
  • paleta musí být v dobrém stavu (nesmí být znečištěna barvami, oleji, postižena hnilobou apod.)
  • nesmí být opravována nezpůsobilým výrobcem

europalety