Chemické palety


Tyto dřevěné palety jsou určené speciálně pro chemický průmysl, ovšem uplatní se všude tam, kde jsou požadavky na kvalitní a typizované palety určené díky své kvalitě k opakovanému použití.

Rozeznáváme celkem 9 typů těchto palet, přičemž každý typ má danou konstrukci, rozměry a také označení (CP1 až CP9).
Nejpoužívanějšími typy jsou u nás palety CP1, CP2, CP3, méně časté potom CP6 a CP9. Ostatní typy se používají již méně často.


  typ palety 
  rozměry 
  hmotnost  
  nosnost  
CP1
  1000 x 1200 mm  
20 kg
1200 kg
CP2
800 x 1200 mm
17 kg
1000 kg
CP3
1140 x 1140 mm
24 kg
1200 kg
CP4
1100 x 1300 mm
26 kg
1200 kg
CP5
760 x 1140 mm
19 kg
1000 kg
CP6
1000 x 1200 mm
22 kg
1200 kg
CP7
1100 x 1300 mm
31 kg
1200 kg
CP8
1140 x 1140 mm
26 kg
1200 kg
CP9
1140 x 1140 mm
31 kg
1200 kg

chemické

chemicke