Palety jsou velmi důležitou součástí výrobně – distribučního řetězce.

Neméně důležitou součástí paletového hospodářství je také zpětný odkup a výkup palet.

Vykupujeme palety různých typů, EUR palety, standardní palety, atypické palety a všechny tyto vykupujeme nejen dobré, ale také poškozené, které se dají opravit a znovu použít.

Zajišťujeme rovněž odvoz těchto palet. Palety profesionálně třídíme a následně odesíláme protokol o příjmu palet, který slouží jako podklad pro fakturaci.

Nevyhazujte Vaše palety – recyklujte!!

Jak to funguje?